حقوق

گارانتی محصولات:

گارانتی محصولات بر عهده شرکت وارد کننده و یا بر عهده شرکت سازنده میباشد.

شرایط گارانتی توسط متخصصین مربوطه بررسی میگردد.